DEFIBRILLAATTORI OSANA PERUSELVYTYSTÄ

Defibrillaattori on sydämen sähköisen rytmin siirtolaite, jolla pyritään poistamaan haitallisen rytmin aiheuttama sydämen kaaostila antamalla elvytettävän sydänlihakseen tasavirtasähköisku. Sähkö johdetaan defibrillaattorista sydänlihakseen kahden rintakehälle liimattavan elektrodin kautta. Elektrodit tulee asettaa tarkalleen oikeaan asentoon ja kohtaan rintakehälle, jotta sähköenergia johtuisi tarkoituksenmukaisesti. Sähkövirran seurauksena sydämen tahdistaminen siirtyy sen omaan, sinussolmukkeen ylläpitämään sähköjärjestelmään, jolloin sydän alkaa jälleen pumpata ja verenkierto palautuu. Tämä on välittömästi aloitetun defibrilloinnin tavoitetila.

Jokainen voi oppia käyttämään puoliautomaattistaen defibrillaattoria. Laite tunnistaa sydämestä tilanteet, joihin sähköisku pitää voida antaa. Se myös ohjeistaa käyttäjää ääni- ja valomerkein. Analysoituaan autettavan sydämen sähköisen rytmin laite ilmoittaa, mikäli sähköiskua tarvitaan.

Ohjeenmukaisesti käytettynä ei laitteesta ole vaaraa autettavalle eikä auttajalle.

Tutustu Suomen Punaisen Ristin elvytysohjeisiin

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin