REKISTERIPROJEKTI

Hankkeen tavoitteena on elvytystaitojen parantaminen tiedottamisen ja vaikuttamistyön keinoin.

  • kansalaisten, terveydenhuollon ammattilaisten ja viranomaisten tiedon lisääntyminen peruselvytyksestä ja laitekattavuudesta maassa.
  • nettipohjainen rekisteri, jonne laitteen omistajat voivat vapaaehtoisesti rekisteröidä tiedot yksittäisistä laitteista.

PERUSELVYTYS

Neuvovien defibrillaattoreiden määrä maallikkokäytössä on jatkuvasti lisääntymässä myös Suomessa. Tutkimusnäyttö maallikkodefibrillaatio-ohjelmien (Public Access Defibrillation, PAD) hyödyistä on merkittävä. Myös Euroopan Elvytysneuvosto (ERC) rohkaisee ohjeistuksessaan maallikkodefibrillaatio-ohjelmien käynnistämiseen ja ylläpitämiseen soveltuvissa riskikohteissa.

Terveydenhuoltolain myötä ensivastetoiminta on kiinteä osa ensihoitojärjestelmää. Maallikkodefibrillaatio-ohjelmat ovat osa ensivastetta ja näin myös niiden seuranta ja koordinointi kuuluvat ensihoitojärjestelmän tehtäviin.

Neuvovia defibrillaattoreita on myyty ja sijoitettu julkisiin tiloihin Suomessa. Laitteiden määrästä ja sijainnista ei kuitenkaan ole olemassa kattavaa tietoa. Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on perustettu vapaaehtoisuuteen perustuva rekisterijärjestelmä.

Suomen Elvytysneuvosto, Suomen Punainen Risti ja Sydänliitto käynnistävät vuonna 2011 projektin rekisterin perustamiseksi Suomeen. Rekisterin perustamiseen on saatu tukea laitteiden maahantuojilta, mutta se on toiminnassaan riippumaton ja avoin kaikille, riippumatta laitteen valmistajasta tai myyjästä.

Rekisterin ensimmäinen versio julkistettiin 22.3.2012. Neuvovan defibrillaattorin haltijat voivat vapaaehtoisuuteen perustuen liittää laitteensa rekisteriin. Laitteen rekisteröinnillä he myös muodollisesti sitoutuvat ylläpitämään laitteen toimintakunnossa ilmoittamassaan kohteessa. Laitteen ylläpitäjän tulee säännöllisin väliajoin käydä rekisterissä vahvistamassa laitteensa toimintakuntoisuus ja sijainti. Näin pyritään varmistamaan rekisterin ajantasaisuus ja luotettavuus.

Rekisteriin on tarkoitus saada mahdollisimman kattavasti sekä yksityisten että yhteisöjen omistuksessa olevia neuvovia puoliautomaattisia defibrillaattoreita. Rekisterin tiedot ovat vapaasti asiaan liittyvien viranomaistahojen käytössä. Ensihoidon vastuuviranomaiset voivat halutessaan saada käyttöön rekisterin tietoja omalta toiminta-alueeltaan. Rekisteriä voi hyödyntää esimerkiksi ensivastejärjestelmän kehittämiseen sekä uusien maallikkodefibrillaatio-ohjelmien sijoituspaikkojen selvittämiseen.

Mikäli laitteen haltija siihen suostuu, tulee kyseisen laitteen sijainti ja osa tiedoista näkymään rekisterin web-sivustolla. Web-sivuston tarkoituksena on tarjota kansalaisille tietoa sydänpysähdyspotilaan hoidosta ja neuvovista defibrillaattoreista, sekä varmistaa, että laitteet myös tulisivat tarvittaessa käyttöön.

Hankkeen työryhmä

  • Heini Harve-Rytsälä, LT, asiantuntijalääkäri
  • Mikko Syvänne, ylilääkäri, Sydänliitto
  • Sami Kaivos, asiantuntijasairaanhoitaja, Sydänliitto
  • Tom Silfvast, LKT, Suomen Elvytysneuvosto
  • Kristiina Myllyrinne, ensiavun asiantuntija, Punainen Risti
  • Henna Korte, ensiapukoulutuksen päällikkö, Punainen Risti
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin